Home
Events
Streams
About
IN DEVELOPMENT
turnir Esport • PES

Kvalifikacije Sinalco PES Balkan League 2020

PES

Vrijeme

1. 2. 2020. 2. 2. 2020.

Event

Sinalco PES Balkan League 2020

Tournament Website

Više informacija

Lokacija

Online

Streams

 Fortuna Esports

Opis

  • Svi igrači moraju da imaju navršenih 16 godina pre 25. Februara;
  • Igrači koji se kvalifikuju za Sinalco PES ligu su u obavezi da prisustvuju medija danu koji će se održati 8. februara 2020. u Beogradu.
  • Igrači su odgovorni za svoju internet konekciju i tehničku postavku.
  • Tokom online dela lige igrači su u obavezi da svoju igru strimuju na Twitch ili YouTube radi obezbeđivanja prenosa uživo.
  • Svaki igrač koji se uspešno kvalifikuje mora da dokaže svoju pripadnost državi za koju nastupa, kao i da potpiše formular za igrača.
  • Svaki igrač ili tim koji se uspešno kvalifikuje će morati da potpiše pristupni ugovor sa organizatorom lige (Fortuna Esports).
  • Pre isplate nagrada biće obračunati svi porezi, doprinosi, takse i druge administrativni troškovi koje propisuju zakoni Republike Srbije.

Prijave

Uživo

Lobanjicaa
FPL CS2 - insane !giveaway - !hellcase
2087

Eventi

Balkan Battlefields AoE2
10. 11. → 23. 12.